Scans

Miaka and Tamahome
Miaka and Tamahome
Miaka, Tamahome and Hotohori
Miaka, Tamahome and Hotohori
Group Polaroid Shot
Group Polaroid Shot
SD Fushigi Yuugi Group
SD Fushigi Yuugi Group


Wallpaper

Suzaku Seishi, Miaka and Nakago
Suzaku Seishi, Miaka and Nakago
1024x768   |   640x480

 


Copyright © Watase Yuu, Flower Comics, Shogakukan, Bandai, TV Tokyo, Movic, & Studio Pierrot. All rights reserved.